Spolehlivost Marešovy autoškoly, bezpečnost ve světě se čtyřmi koly

Sekce informací o firmě (vodorovná nabídka nahoře)

O autoškole
Úvodní stránka internetové prezentace Autoškoly Mareš se základními informacemi.
Kontakt a sídlo
Informace o tom jak se spojit s autoškolou a kde sídlí, jak ji najdete.
Učitelé
Stránka určená těm, kteří se chtějí dozvědět, kdo v naši autoškole učí.
Vozidla
Přehled a informace o našich vozidel, na kterých provádíme výcvik.
Reference
Co zaručuje a dokumentuje naši profesionalitu při výcviku.
Mapa webu
Je stránkou, na kterou se právě díváte. Zde máte ucelený a rychlý přehled o tom, co můžete na naší prezentaci najít.


Sekce firemních nabídek (svislá nabídka vpravo)

Výcvik pro získání řidičského oprávnění
Stránka o možnostech získání řidičského oprávnění a jejich rozšiřování. stránka obsahuje dílčí stránky
podle jednotlivých skupin A, B, C, D, E a T
Školení řidičů v akreditovaném středisku
Možnosti pro dopravní firmy, jak pro své zaměstnance a řidiče získat kvalifikační předpoklady k výkonu zaměstnání
Školení řidičů referentů
Nabídka pro firmy k pravidelnému proškolení referentů, řidičů.
Opětovné získání odborné způsobilosti
Nabídka ke zdokonalení způsobilosti řidičů
Kondiční jízdy
Nabídka na kondiční jízdy pro ty, co si netroufají pohybovat se v silničním provozu
Ceníky
Ceny námi poskytovaných služeb
Ke stažení
Naše formuláře k vytištění
Kontatní formulář
Stránka s formulářem pro odeslání elektronického dotazu
Zkušební testy
Nabídka k elektronickému vyzkoušení znalostí na oficiálních zkušebních testech
Termíny zahájení kurzů

Autorská práva: PaMa'sVlastnická práva: Autoškola Mareš
Mánesova 30, 73701 Český Těšín | mobil: 602 563 857 | tf./fax: 558 736 590 | e-mail: autoskolamares@seznam.cz