Spolehlivost Marešovy autoškoly, bezpečnost ve světě se čtyřmi koly

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout některé formuláře, které můžete vytisknout, vyplnit a doručit do naši autoškoly, pokud máte zájem o některou naši nabídku.
Dokumenty budou dále postupně doplňovány. Budou zde umístěny ve dvou formátech a to v pdf, který si můžete vytisknout a vyplnit, nebo ve formátu doc, který otevřete v Microsoft Wordu nebo Open Office Write, vyplnit v počítači a následně vytisknout. Kliknutím na ikonu podle formátu se Vám podle nastavení vašeho prohlížeče dokument přímo v něm otevře nebo se nabídne přímo jeho uložení do Vašeho počítače. Přímého uložení dosáhnete kliknutím na ikonu prvým tlačítkem myši a výběrem ze zobrazeného menu "Uložit cíl jako...".

Popis dokumentupdfdoc
Žádost k výuce a výcviku

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel


 
Žádost o přijetí do kurzu vstupního školení - 140 a 280 hod. (zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů)
Žádost o přijetí do kurzu vstupního školení - 45 hod. (zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů)

Žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení (zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů)



Autorská práva: PaMa'sVlastnická práva: Autoškola Mareš
Mánesova 30, 73701 Český Těšín | mobil: 602 563 857 | tf./fax: 558 736 590 | e-mail: autoskolamares@seznam.cz