Spolehlivost Marešovy autoškoly, bezpečnost ve světě se čtyřmi koly

Skupina C

opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených ve skupině D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění skupiny B. Věková hranice 21 let.


Ceník

Autorská práva: PaMa'sVlastnická práva: Autoškola Mareš
Mánesova 30, 73701 Český Těšín | mobil: 602 563 857 | tf./fax: 558 736 590 | e-mail: autoskolamares@seznam.cz