Spolehlivost Marešovy autoškoly, bezpečnost ve světě se čtyřmi koly

Provádíme školení řidičů v akreditovaném středisku

Prováděná školení jsou zaměřena na tři následující typy.

Vstupní školení

Vstupní školení pro získání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Toho je povinen se zúčastnit každý řidič nákladních vozidel nad 3,5 tuny a řidič autobusu převážející 9 a více osob (kromě řidiče), který není držitelem platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Vstupní školení se provádíme výukou a výcvikem a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.
Základní rozsah školení je 140 hodin pro všechny řidiče. Z toho je 130 hodin věnováno výuce 10 hodin výcviku.
Rozšířený rozsah školení provádíme v délce 280 hodin. Z nich pak 260 hodin představuje výuku a 20 hodin výcvik. Tomuto školení je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let, a řidič skupin D a D+E do 24 let.

Vstupní školení – Zvláštní část výuky pro novou skupinu

Je určeno řidičům, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E, pokud chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a obráceně.
Zvláštní část výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění představuje 45 hodin. 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku. Rovněž toto školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Pravidelné školení

Tohoto školení jsou povinni se zúčastnit držitelé platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Celkový rozsah skolení představuje 35 hodin a je nutno jej absolvovat do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.Ceník


Autorská práva: PaMa'sVlastnická práva: Autoškola Mareš
Mánesova 30, 73701 Český Těšín | mobil: 602 563 857 | tf./fax: 558 736 590 | e-mail: autoskolamares@seznam.cz