Spolehlivost Marešovy autoškoly, bezpečnost ve světě se čtyřmi koly

Přezkoušení k vrácení řidičského oprávnění

Dle zákona 361/2000Sb., § 102 je osoba, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a, nebo podle § 123c – „bodový systém“, po ukončení zákazu řízení motorových vozidel, který trval více než jeden rok, žádající o vrácení řidičského oprávnění povinna prokázat zdravotní a odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost

žadatel prokazuje dle § 45 zákona č. 247/2000 Sb. přezkoušením z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jejichž vrácení žádá, a které nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

se provádí jedním testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, zkouškou z předmětu ovládání a údržby vozidla - sčítají se otázky stanovené pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, a zkouškou z praktické jízdy na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny příslušného řidičského oprávnění.

Naše autoškola provádí tyto zkoušky

pro vrácení řidičského oprávnění (VŘP). Pro přijetí k této zkoušce je třeba předložit Žádost do autoškoly, výpis z karty řidiče, případně rozhodnutí, usnesení nebo rozsudek o uložení zákazu řízení, o ukončení zákazu nebo o podmíněném ukončení zákazu řízení, posudek o zdravotní způsobilosti žadatele pokud došlo k odebrání ze zdravotních důvodů.
Ceník


Autorská práva: PaMa'sVlastnická práva: Autoškola Mareš
Mánesova 30, 73701 Český Těšín | mobil: 602 563 857 | tf./fax: 558 736 590 | e-mail: autoskolamares@seznam.cz